Банк Нэгтгэл Тайлан - Яагаад, Хэрхэн Бэлтгэх, Тайланд