Хоорондын ялгаа нь юу вэ Энгийн хорих ял, Нарийн хорих ялаар Энэтхэг