Хоорондын ялгаа нь юу вэ Энгийн хорих ял, Нарийн хорих ялаар Энэтхэг

Нарийн хорих ял гэдэг энэ байх естой үйлчилж хийж шаргуу Хөдөлмөрийн болэнгийнхорих ямар ч хэцүү Хөдөлмөр шаардлагатай байж хийсэн хоригдол.