Эд хөрөнгийн Бүртгэл Энэтхэгийн Мэдээлэл

Баримт бичиг холбоотой хөдлөх хөрөнгө бүртгэгдсэн байх естой албан Дэд Бүртгэгч дэд дүүрэг дотор ямар Нэг баримт бичиг хүчин төгөлдөр болдог нь түүний огноо гүйцэтгэлийн биш, харин өдрөөс бүртгэлГэсэн хэдий ч, хэрэв баримт бичиг нь улс, түүний Үгүйсгэл: Мэдээлэл өгсөн нь ерөнхий мэдлэгтэй л байх естой гэж үзсэн байх мэргэжлийн зөвлөгөө. Мэргэжлийн зөвлөгөө бүхний зөвлөгөө, мэргэжлийн нягтлан бодогч, цагаачлалын зөвлөх, эсвэл Энэтхэгийн консулын газар. Гэдгийг анхаарна уу тохиолдолд ямар нэгэн өөрчлөлт хооронд юу болсон заасан энэхүү вэб сайт дээр болон холбогдох Хууль, Дүрэм, Журам, Бодлого, Тайлан гэх мэт. сүүлийн дийлэх болно.